GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Tổ 8- Thị trấn Mù Cang Chải- Huyện Mù Cang Chải - Tỉnh Yên Bái

Email:  c0hoalan.mucangchai@gmail.com

Điện thoại: 0216878761

 

1. Loại hình trường: Trường côn lập, đạt chuẩn quốc gia mức 1

2. Đội ngũ cán bộ quản lý,giáo viên, nhân viên: 

Tổng số CBQL,GVNV: 28 người (CBQL: 2 người, giáo viên: 22 người, nhân viên: 3 người)

100% cán bộ quản lý có trình độ đại học, có bằng trung cấp lý luận chính trị, có chứng chỉ quản lý nhà nước, quản lý giáo dục

3. Nhiệm vụ:

Chăm sóc - giáo dục trẻ nhà trẻ, mẫu giáo. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục ban hành. Thực hiện các quy định về tổ chức, bộ máy, hoạt động theo Điều lệ trường mầm non. Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, tổ chức ăn trưa cho trẻ. 

4. Mục tiêu giáo dục:

Tiếp tục duy trì chất lượng trường chuẩn quốc gia mức 1, phấn đấu xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ, chất lượng đáp ứng trường chuẩn mức 2. Thực hiện đổi mới hình thức giảng dạy, nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ, giáo dục trẻ phát triển toàn diện.

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tập thể đoàn kết, xây dựng đơn vị văn hoá, văn minh

 

 

Ban giám hiệu Trường MN Hoa Lan