Tổ văn phòng gồm 8 thành viên: 1 nhân viên y tế, 1 nhân viên bảo vệ, 6 nhân viên nấu ăn (HĐ 68: 2 người, HĐ thêu khoán: 4 người). Về trình độ: Trung cấp: 1, sơ cấp: 5, chưa qua đào tạo: 2.